(24/09/58)..ก่อนงานกีฬาสีจะเริ่มขึ้น ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาพลานามัย ได้จัดพิธีจับสลากแบ่งสี โดยในปีนี้พี่ๆชั้น ม.5 เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้ โดยคุณพ่อมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการมอบธงสีให้กับนักเรียน