โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (29/10/57)..เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา เป็นวันกิจกรรมชุมนุมและโครงงานอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในงานมีงานหัตถกรรมจากท้องถิ่นต่างๆมาจัดแสดง และสาธิตการทำอาหารในท้องถิ่น พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ