โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (29/10/57)..วันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันฉลองนักบุญดอมินิก ซึ่งทางโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ ได้จัดพิธีมิสซาเฉลิมฉลองท่านนักบุญดอมินิก โดยบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมิสซา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว มีการแสดงของน้องๆนักเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนักบุญดอมินิก