โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (28/10/57)..เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักเรียนสารสิทธิ์ฯคนเก่งของเรา ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมและมัธยม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 ผลการแข่งขันนักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ2 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะครับ