โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (17/12/57)..วันที่ 23 พฤศจิกายน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดพิธีมิสซาฉลองวัดพระคริสตราชา หรือวัดน้อย ของโรงเรียน โดยบาทหลวงประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมิสซา