โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (17/12/57)..เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้รับมอบรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี