โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/06/57)..เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีมิสซาเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมิสซาแล้ว คุณครูวิชัย อรตัน หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้กล่าวแนะนำคุณครูท่านใหม่ ให้นักเรียนได้รู้จัก พร้อมทั้งบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูใหม่ทุกท่าน...