โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (30/05/57)...นายปกรณ์ เผือกทอง และนายวีรภัทร เกษมวิริยนนท์ สองนักเรียนคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์" ระหว่างวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2557 โดยมีคุณครูสุชาติ สมตน เป็นผู้ฝึกสอน...