โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/07/57)..โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจคณะครู เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ คือ พัฒนาจิต พัฒนาชีวิตครู ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก บาทหลวงประเสริฐ  โลหะวิริยศิริ C.Ss.R ได้มาให้ความรู้กับคุณครู พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมชายทะเล ให้คุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสามัคคีและความสนุกสนานมากมาย