โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/07/57)..เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในช่วงเช้ามีพิธีมิสซาฉลองแม่พระ โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการ เป็นประธานในพิธีมิสซา