โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (18/06/57)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมไหว้ครูของน้องๆชั้นอนุบาล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารัก ของเด็กๆ พร้อมกันนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักประเพณีที่ปฏิบัติ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู