โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (18/06/57)..ทางโรงเรียนสารสิทธิ์ฯได้กำหนดวันพฤหัสที่ 12 มิถุนายน 2557 เป็นวันไหว้ครู โดยในช่วงเช้า บาทหลวงยะรัตน์  ไชยรา อธิการ ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งให้โอวาทพร้อมกับข้อคิดดีๆกับนักเรียน...