โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (05/08/57)..เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากเทศบาลอำเภอบ้านโป่ง จัดสาธิตวิธีการดับเพลิงในรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนได้ศึกษา พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อฝึกทักษะการดับเพลิง และเป็นการฝึกให้นักเรียนมีสติต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น