โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (05/08/57)..เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยอันงดงาม และให้นักเรียนได้เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา