โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/07/57)..เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยบาทหลวงประเสริฐ  สมงาม เจ้าคณะแขวงฯซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวนสนามในครั้งนี้