โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (04/02/57)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยยินดีต้อนรับ นายภาราดร  กือเย็น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุน AFS คนเก่งของเรา ซึ่งได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ...