โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (11/04/57)..ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรเรียนดี ประพฤติดี ให้กับนักเรียน โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการได้เป็นประธานในพิธี และในช่วงเย็นก็เป็นงานวันครอบครัวสารสิทธิ์ฯ ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่ได้รับคะแนนการเรียนสูงสุด 20 อันดับ (Top 20) พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์ฯ และมอบโล่ห์นักเรียนดีเด่น...