โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (11/04/57)..เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีมิสซาฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และฉลองอธิการ โดยในช่วงเช้า บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการเป็นประธานในพิธีมิสซา หลังจากเสร็จพิธีมิสซาแล้ว ทางโรงเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่เกษียณอายุ ครบ 60 ปี และคุณครูที่ทำงานในโรงเรียนครบ 20 ปี โดยคุณพ่ออธิการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่าน...