โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (22/08/57)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นาย ณัฐชัย ยิ้มอยู่ และนายสุประวีณ์ เจริญตต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2557 โดยมีคุณครูธงชัย คงใจทิพยเดชา เป็นผู้ฝึกสอน