โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (22/08/57)..วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงเช้า มีตัวแทนท่านผู้ปกครองทุกระดับชั้น ร่วมพิธีถวายพระพร โดยบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระพร