โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (22/08/57)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมรักแม่ขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครอง มาพูดเรื่องราวความรักที่แม่มีต่อลูก พร้อมทั้งให้ข้อคิดดีๆให้ กับนักเรียนได้รับฟัง