โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (20/09/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีต้อนรับ ท่านอนุสิษฐ  คุณากร รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งท่านได้มาเยี่ยมบ้านสารสิทธิ์ โดยบาทหลวงยะรัตน์  ไชยรา อธิการ ให้การต้อนรับ...