โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (20/09/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินการและบริหารความเสี่ยง ทุกท่าน โดยบาทหลวงมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ...