โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (18/09/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ มีความภาคภูมิใจและยินดีอีกครั้ง เมื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อคนเก่ง ได้คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงดังต่อไปนี้ 1.ด.ช.วิศรุต  ว่องวิทย์  2.ด.ช.ดนัย  รุ่งแจ้ง  3.ด.ช.เจษฎาภรณ์  เผ่าพงษ์ และ 4.ด.ช.ชาคร  พร้อมชัยยาพร  คุณครูเอกชัย  พร้อมชัยยาพร เป็นผู้ฝึกสอน...