โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (17/09/56)..หลังจากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ปี 2556 ระดับภาคกลาง นายเบญจรงค์ บุญผ่องและนายรภัส เจริญพร นักเรียนชั้น ม.5 ได้เป็นตัวแทนในระดับภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ในระดับประเทศ โดยนักเรียนทั้งสองคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้ง โดยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะครับ...