โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/09/56)..เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีต้อนรับ ท่านวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในโครงการ "ศาลยุติธรรมกับประชาชน...บนเส้นทางเดียวกัน" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าฟังบรรยายในส่วนของข้อกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และในช่วงเช้าบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการฯ ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ...