โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (12/11/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายศุภวิชญ์  ว่องไวชัยเจริญ   นายบวรเทพ  พุชงค์เจริญ  และนายวิศรุต  สุรเนาวรันต์  ซึ่งทั้งสามคนได้ไปแข่งขันการตอบปัญหาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องในวันมหิดล ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนของเราได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เพื่อไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป...