โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (25/10/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีความยินดีและขอต้อนรับคุณครูใหม่ทุกท่าน โดยบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูใหม่...