โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (04/12/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดงานฉลองวัดพระคริสตราชา(วัดน้อย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 โดยมีคณะนักบวช คณะครู นักเรียน และสัตบุรุษ มาร่วมในพิธี โดยบาทหลวงวิเชียรแสง กองตระกูลดี เป็นประธานในพิธีมิสซา...