โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (19/06/56)..เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดย บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งคณะผู้ใหญ่ และคณะครู...