โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (31/07/56)..เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานป้องกันภัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้เข้ามาสาธิตและฝึกการดับเพลิงอย่างถูกวิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้สอนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน พร้อมทั้งจำลองเหตุการณ์จริงให้นักเรียน ได้ทดลองอีกด้วย...