โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (31/07/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมทั้งมีการแสดงจากคณะครูและนักเรียน ภายในงานมีกิจกรรมด้านภาษาไทยให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการเสริมความรู้และเป็นการปลูกฝังการรักภาษาไทยให้มากขึ้น...