โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (15/07/56)..เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English Day 2013 โดยในช่วงเช้า บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาต่างๆมากมาย พร้อมทั้งคุณครูชาวต่างประเทศมาร่วมให้คำแนะนำ มีการเล่นเกมส์และมอบของรางวัลให้กับนักเรียน...