โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (11/07/56)..บาทหลวงวิเชียรแสง กองตระกูลดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูกลุ่มสาระฯต่างๆ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด...