โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/07/56)..เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดพิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยบาทหลวงประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวนสนามในครั้งนี้...