โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (02/05/56)..สำหรับภาพต่างๆที่ได้นำเสนอนี้ เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม "ช่างสร้างภาพ" และ ชุมนุม "ข้างหลังภาพ" โดยกิจกรรมนี้ได้สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพในแบบต่างๆ การจัดองค์ประกอบภาพ และการตกแต่งภาพถ่าย นักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมนี้ ใช้เพียงอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น โดยมีคุณครูวรวัฒน์ วัชรศักดิ์ไพศาล และคุณครูบำรุง แจ้งจิตร เป็นคุณครูที่ปรึกษาชุมนุม ...