โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (04/12/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยในช่วงเช้า มีตัวแทนข้าราชการ ตำรวจ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชน ครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมถวายพระพร...