โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (16/08/56)..นายเบญจรงค์ บุญผ่อง และนายรภัส เจริญพร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ปี 2556...