โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/08/56)..คณะผู้ใหญ่ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมน้อมใจถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย กล่าวถวายพระพร...