โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (08/08/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บาทหลวงประเสริฐ สมงาม คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมบ้านสารสิทธิ์ฯ โดยคณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ...