โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (07/08/56)..วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งก่อนที่จะถึงวันแม่นั้น โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณแม่ของนักเรียน ขึ้นกล่าวให้ข้อคิดพร้อมทั้งคำสอนต่างๆ...