โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (05/09/56)..เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในช่วงเช้ามีการจัดขบวนพาเหรดของสีต่างๆ แล้วเดินไปรอบอำเภอบ้านโป่ง พร้อมทั้งมีพิธีเปิดโดย บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556...