โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (02/09/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับ นายวริศ  จารุศิริกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่จะเข้าร่วมโครงการ AFS (Year Program) รุ่นที่ 52 ที่ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2557 และนายกิตติพศ  สุขพัลลภรัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ซึ่งจะเดินทางไปที่ประเทศปานามา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557...