โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (27/08/56)..เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา เป็นวันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีมิสซารำลึกถึงนักบุญดอมินิก พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี...