โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (21/08/56)..วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นำน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น้อย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.กาญจนบุรี โดยในศูนย์นั้น มีกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้น้องๆได้เข้าร่วมทำกิจกรรมมากมาย ได้ความสนุกสนานพร้อมกับได้ความรู้...