โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (06/08/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมชุมนุม ในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในวันนั้นมีกิจกรรมชุมนุมต่างๆมากมาย ให้นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรม จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างทักษะการใช้ชีวิต พร้อมทั้งยังเป็นการฝึกการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย...