โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (05/09/55)...วันที่ 3 กันยายน 2555 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน โดยในปีนี้มีคำขวัญคือ "ส่งเสริมให้รู้คุณค่า และรักการอ่าน" ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับห้องสมุด มีเกมส์สนุกๆให้นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมมากมาย...