โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (30/10/55)...เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 บาทหลวงประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านสารสิทธิ์ฯ โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการ และคณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคุณพ่อเจ้าคณะฯด้วยความยินดี...