โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (21/11/55)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน มีขบวนพาเหรดกีฬาสี โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนนารีวุฒิได้เข้าร่วมเดินพาเหรดกีฬาสีอีกด้วย พร้อมทั้งขบวนแฟนซีต่างๆมากมาย จากนั้นเมื่อขบวนพาเหรดเข้ามาในโรงเรียน บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ โดยมีคุณครูสมพล แสงทอง นักกีฬาอาวุโส นำกล่าวคำปฏิญาณ...