โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
(03/07/55)..ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2555 ซึ่งคณะครูของโรงเรียนของเราก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี...